• darkblurbg

Sinds de transitie van 1 januari 2015 is er veel veranderd binnen de jeugdzorg en in de praktijk verloopt nog niet alles zoals gewenst. Als kinderen of jongeren worden aangemeld is het vaak duidelijk dat er bepaalde hulpverlening ingezet moet worden. Helaas zijn er ook wachtlijsten en als het geen spoedcasus is kunnen de wachttijden oplopen van weken tot maanden.

Als jeugdprofessional dien je de wachtlijsten te overbruggen, blijf je in contact met het kind, de jongere en de ouders. Maar hoe doe je dit zonder dat je in herhaling valt, of dat ouders aangeven dat er niets gebeurt of dat ze nog steeds niet geholpen worden. Hoe langer de wachtlijsten zijn, hoe groter de kans dat je handelingsverlegen wordt of juist te veel gaat doen omdat de passende hulpverlening nog niet is gestart.

In deze 2-daagse training leert de jeugdprofessional hoe de wachtlijst overbrugging effectief ingevuld kan worden. Hoe is de opbouw van de gesprekken zonder in herhaling te vallen, welke (gespreks-)technieken kunnen er ingezet worden zonder dat de jeugdprofessional het gevoel krijgt weinig te kunnen betekenen. En hoe stel je als jeugdprofessional samen doelen op met het kind, de jongere en ouders zodat de machteloosheid van eenieder vermindert. 

 

Wachtlijst overbrugging

In Company.

Onderwerpen: Welke gesprekstechnieken kun je gebruiken bij vermijding, machteloosheid en hopeloosheid. Hoe activeer je de jongere en het systeem, welke doelen zijn haalbaar in afwachting van GGZ-hulpverlening, wat kun je bij psychische en psychiatrische problematiek verwachten en hoe voorkom je dat je je handelingsverlegen voelt of wordt gemaakt. 

Doelgroep: Jeugdprofessionals, (gezins-)voogden en schoolmaatschappelijk werkers. 

Maximaal aantal deelnemers: 14.

Inclusief schrijf- en lesmateriaal.

SKJ accreditatiepunten: 14.

Kosten per deelnemer: 249,- euro.