• darkblurbg
  • darkblurbg

 

Als professional werk je vaak met andere instellingen in 1 gezin. Ieder heeft zijn eigen plan met bijbehorende doelen. Vaak verloopt de samenwerking goed en kan de hulpverlening weer worden afgesloten. Maar wat als er sprake is van meervoudige of psychische/psychiatrische problematiek binnen het gezin, dan wordt er meer van de samenwerking verwacht en kan het ingewikkelder zijn om met elkaar aan de doelen te werken. De een gaat sneller dan de ander of heeft een andere visie, er is onduidelijkheid over wie wat doet, de doelen zijn anders omschreven maar hebben in de praktijk veel overlap of er is veel herhaling in de gesprekken. En dat is jammer, want als dit gebeurt is de kans groot dat de motivatie van het gezin afneemt, en daarmee ook de mogelijkheden voor het gezin om de doelen te behalen en de hulpverlening succesvol af te ronden.

Om deze redenen is er jaren geleden 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur landelijk geïntroduceerd. Hierin word met het gezin en alle professionals die met het gezin werken, 1 plan gemaakt waarin iedere professional zijn eigen doelen heeft waaraan hij of zij werkt. Hierdoor verloopt de hulpverlening effectiever omdat de doelen van iedereen inzichtelijk en helder zijn en er een duidelijke taakafbakening is. Dat klinkt natuurlijk heel logisch maar hoe doe je dit als er veel problemen zijn of er telkens nieuwe problemen bijkomen of als er sprake is van psychische of psychiatrische problematiek.  

 

Het 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur bestaat uit 4 modules. Daar zijn nu 2 verdiepingsmodules vanuit Vloed & Eb aan toegevoegd; module 5: Van zorg naar doel en module 6: 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur bij psychiatrische problematiek.

In module 5 van zorg naar doel leer je hoe je tot de kern van de (psychiatrische) problematiek komt en hoe je hier kerndoelen van kunt maken. Want hoe bepaal je de doelen als er veel problemen en klachten zijn die allemaal met elkaar samenhangen of als er telkens iets gebeurt waardoor het niet lukt om aan de doelen te werken. Hoe kun je dan deze klachten clusteren zodat je tot je kerndoelen komt en hoe motiveer je het gezin hierin. Middels casuïstiek leer je hoe je tot de kern van de klachten kunt komen en krijg je praktische handvatten en gesprekstechnieken over hoe je dit in de praktijk kunt doen en hoe je het gezin motiveert om aan de doelen te blijven werken. 

De module 6 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur gaat over psychische en psychiatrische problematiek binnen het gezin. In deze module komt rouw binnen het gezin, depressie, de borderline- en narcistische persoonlijkheidsstoornis aan bod. Hoe herken je deze, waar kun je rekening mee houden tijdens het 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur en hoe voorkom je parallelprocessen die bij deze problematiek kunnen ontstaan. Ook krijg je praktische handvatten over wat je binnen het 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur kunt doen als de cliënt of een gezinslid in een psychiatrische crisis raakt.  

 

Accreditatie module 5: SKJ 3,5 punten en Registerplein 3,5 punten.

Accreditatie module 6: SKJ 3,5 punten en Registerplein 3,5 punten.  

 

Heb jij interesse hierin of wil je meer over deze modules weten? Neem dan contact op via www.1gezin1plan1regisseur.nl of www.1gezin1plan.nu.

                     Geen nieuwe termijn bij SKJ voor voorzitter van het bestuur, Rutger  Hageraats - SKJ      Beroepsregister Sociaal Werk open | Sociaal Werk Versterkt