• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Vloed & Eb Trainingen

Meer informatie

Persoonlijkheids- problematiek

Meer informatie

Wachtlijst
overbrugging

Meer informatie

Teamcoaching

Meer informatie

 

 

Welkom bij Vloed & Eb, het trainingsbureau voor praktische trainingen aan jeugdprofessionals op het gebied van psychische en psychiatrische problematiek bij kinderen en jongeren. De trainingen geven kennis, inzicht en handvatten. Het doel van de trainingen is dat de jeugdprofessionals zich vertrouwd voelen met de psychische en psychiatrische problematiek, het herkennen en weten hoe ze ermee om kunnen gaan. Door dit inzicht is het eenvoudiger om de juiste zorg te indiceren en effectiever hulpverlening te bieden.  

 

In de Vloed & Eb training komen onder andere depressie, automutilatie, suïcidaliteit, trauma, eetproblematiek, KOPP, psychose en persoonlijkheidsproblematiek aan bod. Het is een 3-daagse training met een 1-daagse herhalingsdag.   

 

In de training automutilatie en suïcide leer je als jeugdprofessional hoe dit gedrag ontstaat, hoe het te herkennen en ermee om te gaan. Deze training biedt kennis en inzicht over automutilatie, crisis, dissociatie en suïcide en biedt handvatten die je meteen in de praktijk toe kunt passen. Deze training wordt zowel In Company als met open inschrijving aangeboden. 

 

In de training wachtlijst overbrugging worden er inzichten en technieken aangeleerd om handelingsvaardig te blijven wanneer passende hulpverlening op zich laat wachten. Zo wordt een ingewikkelde casus een leuke uitdaging om al het geleerde in de praktijk te brengen!

 

De 2-daagse training persoonlijkheidsproblematiek geeft inzicht en herkenning in de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen en de daarbij behorende problematiek en dynamiek. De training geeft veel herkenning maar vooral ook praktische handvatten over hoe je als jeugdprofessional met deze problematiek om kunt gaan.  

 

Samen met 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur heeft Vloed & Eb 2 aanvullende modules op de 4 modules van 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur ontwikkeld, namelijk module 5: Van zorg naar doel en module 6: 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur bij psychische / psychiatrische problematiek. In module 5 leert de jeugdprofessional hoe je bij gezinnen waar veel problemen spelen en er telkens ook weer problemen bijkomen, hoe je de klachten kunt clusteren en tot kerndoelen kunt komen waaraan het gezin gemotiveerd aan kan werken. In module 6 leert de jeugdprofessional psychische / psychiatrische klachten en parallelprocessen te herkennen en weet de jeugdprofessional wat te doen als er tijdens het 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur een psychische / psychiatrische crisis ontstaat. 

 

Wil jij als jeugdprofessional jezelf prettig in je werk voelen, dan is samenwerking, gezelligheid en vertrouwen binnen het team belangrijk. Vloed & Eb biedt teamcoaching zodat jij een fijne, steunende werkomgeving krijgt waarin je jezelf kunt zijn en jezelf verder kunt ontwikkelen.

 

De trainingen zijn SKJ geaccrediteerd. De modules van 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur zijn SKJ en Registerplein geaccrediteerd. 

Vloed & Eb is CRKBO geregistreerd. 

  

                    SKJ logo - Samenwerkende Zorgboeren Zuid        Registerplein lanceert website voor werkgevers over registratiezaken |  Vakmanschap | Platform Sociaal Werk Nederland

 

Wilt u als werkgever dat uw jeugdprofessionals steviger in hun werk staan, hun kennis en vaardigheden vergroten zodat zij zich vaardig voelen en de casuïstiek soepeler laten verlopen? De Vloed & Eb trainingen helpen hierbij! 

 

De trainingen kunnen zowel op locatie als In company worden gegeven. Daarnaast is het mogelijk om deelmodules af te nemen. Dit heeft als voordeel dat het minder dagen zijn en dat de training op maat gemaakt wordt naar de behoefte die er bij de jeugdprofessionals is. 

 

Voor de jeugdprofessionals die de Vloed & Eb trainingen hebben gevolgd biedt Vloed & Eb tot 2 maanden na afronding van de training telefonisch advies. Dit advies gaat over hoe de jeugdprofessional hetgeen wat tijdens de training is geleerd, in de praktijk in kan zetten. Dit advies is vrijblijvend en het is aan de jeugdprofessional zelf wat hij/zij ermee doet.