• darkblurbg

In sommige team loopt het niet zo. Vaak weet men niet hoe dit komt of kunnen ze dit niet benoemen. Er kan sprake zijn van verloop, ziekte of weinig commitment naar de collega’s onderling en/of organisatie. Soms weet men op de werkvloer wel waar het aan schort, maar lukt het niet om veranderingen te bewerkstelligen of in- en door te voeren. Werkcultuur, werkdruk, parallelprocessen, oud zeer, een onveilig gevoel of eigen positie binnen het team kunnen hierin een rol spelen.

Maar wat als dit binnen het team speelt en het team heeft ook te maken met jongeren en/of ouders/opvoeders met psychische problematiek? Jongeren die vermijden, geen hulpvraag hebben, depressief thuis zitten, zichzelf beschadigen of suïcidepogingen ondernemen. Ouders/opvoeders die blijven bellen, die claimend, beschuldigend of dreigend zijn naar jou als jeugdprofessional of de regie en de verantwoording bij jou neerleggen. Hoe hou je dit vol en hoe gaat het team hiermee om? Want hulp bieden aan jongeren en hun ouders/opvoeders met psychische problematiek is emotioneel en psychisch zwaar. Er wordt veel verwacht van de jeugdprofessional en ook van collega's onderling.   

Als instelling of gemeente heeft u er belang bij dat u een team heeft dat collegialiteit, ondersteuning van en naar elkaar en openheid als sociale waarden heeft. Want hulp bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders is emotioneel en psychisch zwaar. Er wordt veel verwacht van jeugdprofessionals, ook van collega’s onderling. Teamcoaching kan hierin helpend zijn. Het doel van teamcoaching is het vergroten van de saamhorigheid zodat de jeugdprofessionals zich gehoord en gesteund voelen binnen het team. Samen met het team worden de knelpunten besproken en de emoties gevalideerd. Op een respectvolle manier wordt het begrip voor elkaar vergroot. Daarbij worden negatieve emoties en beeldvormingen omgezet naar acceptatie dat een ieder is zoals die is en een eigen unieke toevoeging heeft aan het team. Er worden met elkaar afspraken gemaakt over bijvoorbeeld communicatiepatronen, sociale normen en waarden binnen het team en hoe er voor elkaar te zijn. Daarnaast krijgt het team handvatten over hoe met bepaald gedrag van de jongere en/of ouders/opvoeders om te gaan zodat de werkdruk wordt verlaagd en de kans op uitval wordt vermindert.  

 

Wilt u weten of teamcoaching iets voor uw team is, neem dan vrijblijvend contact op.

 

In een persoonlijk gesprek bespreken we wat de behoeftes en wensen vanuit het team zijn. U krijgt dan ook een indicatie over hoelang het traject zal gaan duren.

 

Tarief is in overleg. Voor teamcoaching en individuele coaching geldt een BTW tarief van 21%.