• darkblurbg

 

Veel jeugdprofessionals hebben te maken met complexe casuïstiek. Jongeren met problemen op school, thuis. Kinderen en jongeren met (ernstige) psychiatrie, persoonlijkheidsproblematiek, traumata, suïcidaliteit, automutilatie en ernstige gedragsproblemen. Iedere situatie die net weer anders is en waarop de jeugdprofessional geacht wordt te handelen en te participeren.

In de Vloed & Eb training leert de jeugdprofessional middels theorie en praktijkvoorbeelden, gedrag, parallelprocessen, kennis over psychiatrische diagnoses en de dynamiek daarbij. Ook leert de jeugdprofessional hoe hij/zij zich kan opstellen en vooruit kan gaan denken zodat het makkelijker participeren is op hetgeen wat gaat komen.

Tijdens de training wordt theorie behandeld over o.a. juridische kaders, psychiatrische diagnoses (wat zie je hiervan in de praktijk, hoe interpreteer je bepaald gedrag en hoe kun je hierop participeren), gesprekstechnieken bij b.v. vermijding, automutilatie en suïcidaliteit. Er wordt met casuïstiek gewerkt en de jeugdprofessionals kunnen ook hun eigen casuïstiek anoniem inbrengen. Op een heldere en duidelijke manier leert de jeugdprofessional gedrag en processen te interpreteren waardoor het bepalen van het beleid sneller, inzichtelijker en soepeler verloopt.

De Vloed & Eb training is een 3-daagse training waarin er voldoende ruimte is om vragen te stellen en te oefenen. Deze training biedt een goede basis om met de meest voorkomende psychische en psychiatrische problematiek van jongeren te werken en wordt afgesloten met een schriftelijke toets. 

 

3-Daagse training                                                                                                        

In Company.     

Onderwerpen: Juridische kaders GGZ, pedagogische of psychiatrische crisis, depressie, automutilatie, suïcidaliteit, persoonlijkheidsstoornissen en KOPP problematiek.   

Doelgroep: Jeugdprofessionals, jeugdconsulenten, (gezins-)voogden, schoolmaatschappelijk werkers en jeugdverpleegkundigen.               

Maximaal aantal deelnemers: 16                                                              

Inclusief lesmateriaal.     

SKJ accreditatiepunten: 19,5.                               

Kosten per deelnemer: 349,- euro. Prijs i.c.m. de herhaling dag is 429,- euro.               

 

Herhaling dag

In Company.

Onderwerpen: Juridische kaders GGZ, pedagogische of psychiatrische crisis, suïcidaliteit, persoonlijkheidsstoornissen en depressie.  

Doelgroep: Jeugdprofessionals, jeugdconsulenten, (gezins-)voogden, schoolmaatschappelijk werkers en jeugdverpleegkundigen.   

Maximaal aantal deelnemers: 16

Inclusief lunch en lesmateriaal

SKJ accreditatiepunten: 8 punten

Kosten per deelnemer: 129,- euro.

 

Op verzoek kan er ook een Vloed & Eb training op maat worden gemaakt. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen zodat we samen de mogelijkheden kunnen bespreken. 

 

Bovenstaande Vloed & Eb trainingen zijn SKJ geaccrediteerd.